Hutnik Plus


"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury"

w ramach programu DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2017

        

Hutnik Plus to działanie zwiększające partycypację społeczną mieszkańców w kreowaniu oferty programowej GOK "Hutnik". GOK otwiera się na pomysły lokalnej społeczności i traktuje oddolną inicjatywę jako wartość dodaną. Zorganizowany zotał panel z udziałem 20 niezależnych gostyńskich kulturotwórców pozainstytucjonalnym. Doświadczenia z panelu były podstawą diagnozy kulturalnej środowiska. Wybrane zostały 4 najlepsze inicjatywy oddolne, które będą realizowane wspólnie z Gostyńskim Ośrodekim Kultury "Hutnik".

Strona facebook: https://www.facebook.com/hutnikplus/?ref=br_rs

Pliki do pobrania