GOK Hutnik

Kino Szkoła


Kino Szkoła

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej

 

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

 

CELE ZAJĘĆ: 
– kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
– wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata

KORZYŚCI DLA UCZNIA: 
– zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 – pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
– dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
– dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
– nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
– przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
– rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
– wzbogaci słownictwo; 
– podniesie samoocenę; 
– pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:
– zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
– otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
– uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;

– otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
– uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
– otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
– dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
– pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl;
– scenariusze zajęć – przekazywane przed zajęciami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
– decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmują nauczyciele;
– nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją w kinie; 
– nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładowczej podczas trwania zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ:
– dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
– przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW:
 – ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

 

http://www.kinoszkola.pl/

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Justyna Gościańska, nr tel. 605 591 212