GOK Hutnik

Komunikat

  • do 28 lutego


 

Komunikat!!

 

Byłych uczestników Klubu Plastyka Amatora, którzy pozostawili w Hutniku prace wykonane podczas zajęć, prosimy o ich odbiór

Prace nieodebrane do końca lutego 2023 zostaną zniszczone

--------------------------------------

Odbiór prac - Pracownia Plastyczna GOK Hutnik

(wejście od ul. Robotniczej)