Zajęcia plastyczne dla dzieci


Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach 16:00-17:30 w pracowni plastycznej GOKu:

  •  dzieci w wieku od 6 do 8 lat

P O N I E D Z I A Ł E 

W T O R E K

  •  zajęcia dla dzieci 9-12 lat

C Z W A R T E K


Zachęcamy wszystkich rodziców do rozwijania talentów swoich pociech a same dzieci do aktywnego uczestnictwa w naszych zajęciach plastycznych, bo to okazja do wspaniałej zabawy i poznania wielu rówieśników.


Instruktor - Irena Kędziora, Marek Ratajczyk