Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai


"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2017

               

GOK "Hutnik" pozyskał z MKiDN pieniądze na realizację nowego projektu pn. Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.

Myślą przewodnią projektu były najstarsze znane słowa zapisane w języku polskim "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai", pochodzące z napisanej na XIII wiecznym Śląsku Księgi Henrykowskiej, wpisanej na listę UNESCO. Celem projektu była edukacja kulturowa, polegająca na objeździe miejsc ważnych dla kultury narodowej, która wykazała, że Śląsk w okresie od XII do XIV wieku był najbardziej prężnym ośrodkiem polskiej kultury, a książęta piastowscy Śląska budowali polską świadomość i tożsamość. Zróżnicowane społecznie grupy od uczniów, przez dorosłych, osoby niepełnosprawne aż do seniorów odwiedziły: Klasztor w Trzebnicy, Opactwo w Lubiążu, Klasztor w Henrykowie, Zamek w Legnicy, Mauzoleum Piastów we Wrocławiu, Muzeum Bitwy Legnickiej na Legnickim Polu. Wszystkie wyjazdy poprzedzone zostały spotkaniem z animatorem/historykiem, który przygotował odbiorców do postrzegania kontekstu kulturowego. Zadaniem animatora/historyka było złamanie schematycznego patrzenia na historię, jedynie jako na ciąg zdarzeniowy w polityce. Pokazał procesy kulturowe, mentalne, tożsamościowe, zapoczątkowane w odwiedzanych miejscach.

Harmonogram wydarzeń w ramach projektu DAY, UT IA POBRUSA...... czyli działania edukacyjne o kulturze XIII wiecznego Śląska i wyjazdy do położonych na historycznym Śląsku miejsc ważnych dla kultury narodowej.

Spotkania animacyjne:

I. 6 lipca o godz. 17.00 w Hutniku odbyło się spotkanie edukacyjne dla Klubu Seniora "Złota Jesień" i GUTW.

II. 14 lipca o godz. 18.00 w Starej Piekarni na ulicy Kolejowej odbyło się spotkanie na temat dziedzictwa kulturowego i ideowego Piastów śląskich   

III.  28 lipca odbyło się spotkanie w środowisku partnera społecznego - Towarzystwie Miłośników Gostyńskiej Fary.

IV. 13 sierpnia odbyły się spotkania animacyjno-edukacyjne przygotowujące uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i gimnazjalistów do październikowych wyjazdów, których celami są: Muzeum Bitwy Legnickiej na Legnickim Polu i klasztor w Henrykowie.

V. 13 września odbyły się 4 spotkania animacyjne dla 2 klas Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu oraz 2 klas gimnazjalnych w Gimnazjum Nr 1 im. Mistrzów Sportu.

 

Wyjazdy kulturowe:

I. 8 lipca- wyjazd kulturowy do Trzebnicy

Grupa ponad 40 uczestników z Gostynia odwiedziła Trzebnicę. Celem wyjazdu kulturowego było poznanie pocysterskiego zespołu klasztornego założonego w przez księcia Śląska, Wielkopolski i Krakowa Henryka Brodatego i zarazem miejsce kultu jego żony Św. Jadwigi. Dzięki wizycie w Trzebnicy uczestnicy poznawali dzieło św. Jadwigi, które praktycznie nieprzerwanie trwa do dziś, w miejscu pierwotnego klasztoru założonego w XIII w. Wyznacza je dewiza "modlitwa i miłosierdzie", a charakteryzuje troska o chorych i biednych. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili bazylikę, kryptę z pozostałościami romańskimi, a także budynek klasztorny. Grupa poznała świat idei związanych z klasztorem, jako miejscem wychowania córek książęcych i królewskich z różnych zakątków Europy. Klasztor trzebnicki miał też typowo polski charakter. Aż po wiek XVI opatkami były wyłącznie kobiety wywodzące się z rodzimych rodów rycerskich i możnowładczych.

II. 15 lipca - wyjazd kulturowy do Lubiąża

Drugi wyjazd kulturowy na historyczny Śląsk. W fundacji Bolesława Wysokiego ucyestnicy poznali podstawy XIII wiecznej gospodarki i kultury. Zobaczyli również romańskie relikty i płyty nagrobne książąt piastowskich.

III. 29 lipiec - wyjzad kulturowy do Legnicy

Wyjazd kulturowy do Legnicy. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego - najstarszej ceglanej warowni w Polsce. Poznawanie rezydencji Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego - jednego z 3 największych palatium w Europie wschodniej (obok rezydencji króla Węgier i króla Czech). Obcowanie z reliktami romańskiej kapicy o dwóch kondygnacjach.Wieża św. Jadwigi z programem arturiańskim. Muzeum Miedzi. Piastowski Śląsk

IV. 23 sierpnia - wyjazd kulturowy do Wrocławia

Kolejny wyjazd kulturowy za nami. W dniu 23 sierpnia mieszkańcy Gostynia i okolic odwiedzili Wrocław, gdzie szukali dziedzictwa Piastów Śląskich. Na naszym szlaku znalazło się Mauzoleum Piastów w dawnym kościele św. Klary, miejsce spoczynku księżnej Anny, a także książąt Henryka III Białego, Henryka V Grubego i Henryka VI. W mauzoleum znajduje się również serce ostatniej Piastówny - księżnej Karoliny. Odwiedziliśmy dawny kościół św. Jakuba, a w nim kryptę Henryka II Pobożnego. Widzieliśmy kolegiatę św. Krzyża, czyli miejsce pochówku Henryka IV Probusa. U sióstr Notre Dame podziwialiśmy nowo odkryte relikty zamku Bolesława Wysokiego, Henryka Brodatego, Henryka III Białego, aż po najbardziej zaawansowaną realizację z czasów Henryka IV Probusa, wzorowaną na Akwizgranie. Poznaliśmy również pozostałości II zamku wrocławskiego, zbudowanego po drugiej stronie Odry przez Henryka Brodatego. Na koniec w Muzeum Narodowym podziwialiśmy unikatową na skalę europejską rzeźbę nagrobną Henryka IV Probusa i Henryka II Pobożnego. Dzięki odwiedzeniu tych wszystkich miejsc uczestnicy uświadomili sobie olbrzymie znaczenie Wrocławia, jako jednego z najważniejszym ośrodków zjednoczeniowych Polski. W efekcie wyjazdu grupa poznała skalę dążeń Henryka II Pobożnego i Henryka IV Probusa w wyścigu o królewskie korony.

V. Wyjazd kulturowy do Muzeum Bitwy Legnickiej na Legnickim Polu

Wyjazd kulturowy do Muzeum Bitwy Legnickiej na Legnickim Polu. W miejscu bohaterskiej śmierci Henryka II Pobożnego w obronie Śląska, Polski, Europy i Chrześcijaństwa, dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Czarnego Legionu poznały pasjonującą opowieść o walce dobra ze złem. Wojna dwóch światów, a także zderzenie obcych cywilizacji silnie działały na wyobraźnię zwiedzających. Możliwość dotykania średniowiecznego oręża, zwiedzanie wieży i multimedialne projekcje wprowadziły najmłodszych uczestników naszych działań w epicki klimat batalii sprzed wieków. Uczniowie poznali jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, bitwę pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 r. Owocny wyjazd zakończyliśmy posiłkiem

VI. Wykazd kulturowy do Henrykowa

Realizację projektu Day ut ia pobrusa... zakończyliśmy w miejscu, które było inspiracją dla tytuły naszych działań, czyli w Klasztorze Księgi Henrykowskiej, gdzie ok. 1270 r. zapisano najstarsze zdanie w języku polskim. Z tego względu Henryków to jedno z najważniejszych miejsc dla polskiej kultury i literatury, a fakt, że pierwsze polskie zdanie odnotowano na Śląsku, stanowi koronny dowód polskości tych ziem, wbrew twierdzeniom niemieckich historyków z przełomu XIX i XX wieku. W ostatnim wyjedzie brała udział młodzież gimnazjalna z gostyńskiej "jedynki". Uczestnicy zwiedzili monumentalny kościół i klasztor zapoznając się z wielką ciągłością kulturową tego miejsca, począwszy od romańskich reliktów, poprzez nowo odkryte i bogato zdobione portale gotyckie, aż do współczesnej imponującej formy barokowej. Świetność Henrykowa zapoczątkowana podczas fundacji kanonika Mikołaja i Henryka Brodatego trwała przez wszystkie wieki, a dziś owocami tego miejsca są prężnie działające instytucje kulturalne, społeczne i oświatowe.

 

 

Wszystkie wyjazdy były darmowe. Połowę uczestników stanowiły wymienione grupy docelowe,

połowa pochodziła z wolnego naboru.

 

Strona facebook: https://www.facebook.com/dayutiapobrusa/