GOK Hutnik

Nauka gry na keyboardzie


 

Celem działalności Sekcji jest rozwijanie i kształtowanie u dzieci i młodzieży talentu muzycznego oraz pasji gry na instrumencie.

Nauka w sekcji odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.

 

Zasadniczym celem działalności Sekcji jest:

– kształcenie muzyczne dzieci,  młodzieży i dorosłych

– krzewienie kultury muzycznej

– wychowanie słuchaczy na estetycznych  i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej

– przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia

w szkolnictwie muzycznym.

 

Lekcje nauki gry na keyboardzie prowadzi:

Michał Gumienny: tel. 604 908 468

------------------------------

 

OPŁATA MIESIĘCZNA - 120 ZŁ (LEKCJE 45-MINUTOWE)


Opłata miesięczna płatna z góry do 10. każdego miesiąca

Płatności należy dokonywać:

 

1) gotówką w GOK "Hutnik" / 1 piętro Sekretariat

2) przelewem - na konto Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik",

nr konta 02 1600 1462 1817 8399 2000 0001

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc, którego dotyczy płatność

 

------------------------------

 

Zajęcia w nowym sezonie kulturalnym 2023/2024 ruszą od października 2023 r.