GOK Hutnik

Zajęcia plastyczne dla dzieci


Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej GOKu (wejście od ulicy Robotniczej):

 

- zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat

PONIEDZIAŁEK - godz. 16:00-17:30

- zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat

WTOREK - godz. 16:00-17:30

- zajęcia dla dzieci w wieku 11-14 lat

C Z W A R T E K - godz. 16:00 - 17:30

 

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z wieloma technikami plastycznymi:
rysunek ołówkiem i węglem, malowanie akwarelą i farbami plakatowymi, kalkografia, wydrapywanka, papieroplastyka, collage, figurki z masy solnej i plasteliny.
Odkrywamy też inne techniki mieszane, wchodzimy w świat wyobraźni i przede wszystkim dobrze się bawimy.
Zachęcamy wszystkich rodziców do rozwijania talentów swoich pociech, a same dzieci do aktywnego uczestnictwa w naszych zajęciach plastycznych, bo to okazja do wspaniałej zabawy i poznania wielu rówieśników.


         Instruktor - Irena Kędziora

                 --------------------------------------------------------------------

 

OPŁATA MIESIĘCZNA - 50 ZŁ

Opłata miesięczna płatna z góry do 10. każdego miesiąca

Płatności należy dokonywać:

 

1) gotówką w GOK "Hutnik" / 1 piętro Sekretariat

2) przelewem - na konto Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik",

nr konta 02 1600 1462 1817 8399 2000 0001

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc, którego dotyczy płatność

 

Zajęcia w nowym sezonie kulturalnym 2022/2023 ruszają 19 września 2022 r.

Zajęcia wrześniowe są bezpłatne - płatność od października!

 

ZAPISY pod nr tel. 65 572 79 90