GOK Hutnik

Zajęcia plastyczne dla dzieci


Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej GOKu (wejście od ulicy Robotniczej):

 

- zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat

P O N I E D Z I A Ł E K  - godz. 16:00 - 17:15

W T O R E K - godz. 16:00-17:15

- zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat

C Z W A R T E K - godz. 16:00 - 17:15, 17:45 - 19:00

 

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 6.10 (grupa wtorkowa) i 8.10 (grupa czwartkowa).

 

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z wieloma technikami plastycznymi:
rysunek ołówkiem i węglem, malowanie akwarelą i farbami plakatowymi, kalkografia, wydrapywanka, papieroplastyka, collage, figurki z masy solnej i plasteliny.
Odkrywamy też inne techniki mieszane, wchodzimy w świat wyobraźni i przede wszystkim dobrze się bawimy.
Zachęcamy wszystkich rodziców do rozwijania talentów swoich pociech a same dzieci do aktywnego uczestnictwa w naszych zajęciach plastycznych, bo to okazja do wspaniałej zabawy i poznania wielu rówieśników.


Instruktor - Irena Kędziora