GOK Hutnik

Jubileusz 45 – lecia


  Jubileusz 45 – lecia

 

24 listopada seniorzy z Klubu Seniora „Złota Jesień” obchodzili uroczystość 45-lecia.

W imieniu Burmistrza Gostynia życzenia i gratulacje złożyła Pani Aldona Grześkowiak-Węglarz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Stanisław Czajka – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, Pani Teresa Klonowska – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Agnieszka Szwarc – Kierownik Domu Dziennego Pobytu, Pani Irena Dudek oraz przedstawicielki ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Kosowianki.
Seniorzy obejrzeli wspaniały koncert pt. „Gdybym był bogaczem” w wykonaniu artystów scen poznańskich. W programie uroczystości znalazły się też tańce i przytupanki podczas, których energii nikomu nie brakowało.