GOK Hutnik

Plenery Weekendowe


Plenery Weekendowe

W soboty 2 i 30 września odbyły się malarskie Plenery Weekendowe organizowane od wielu lat przez Gostyński Ośrodek Kultury ,,Hutnik”.

W tym roku plastycy odwiedzili Jeżewo oraz ,,Szwajcarię” godurowską.
W plenerach uczestniczyła grupa 20-osobowa, bardzo zróżnicowana wiekowo.
W przepięknych krajobrazach instruktor plastyki Marek Ratajczyk objaśniał technikę malarstwa olejnego. Prace kończone będą w pracowni GOK ,,Hutnik”, a w listopadzie artyści zapraszają na poplenerową wystawę .